ΝΕΡΟ

Καθαρό νερό Το φυσικό αναψυκτικό της ζωής!

 Το νερό είναι γνωστό ως καθολικός διαλύτης. Προτού να φθάσει στη βρύση ενός καταναλωτή, έρχεται σε επαφή με...
Καθαρό νερό Το φυσικό αναψυκτικό της ζωής!

Καθαρό νερό Το φυσικό αναψυκτικό της ζωής!

 Το νερό είναι γνωστό ως καθολικός διαλύτης. Προτού να φθάσει στη βρύση ενός καταναλωτή, έρχεται σε επαφή με πολλές διαφορετικές ουσίες, όπως τα αέρια, τα μεταλλεύματα, αλλά και οργανικές ουσίες. Το νερό παίρνει τα ίχνη αυτών των ουσιών, και δυστυχώς, μερικά...

Κατηγορίες